Política de privacitat


 

CELLER ARCHÉ PAGÈS a través del seu web CELLERARCHEPAGES.COM sol·licita a l'usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de CELLER ARCHÉ PAGÈS. Aquest serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'usuari. L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per la prestació dels serveis pactats. La informació personal recollida dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de CELLER ARCHÉ PAGÈS, que asumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb l'establert a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i demés legislació aplicable. CELLER ARCHÉ PAGÈS a través de la seva web, utilizarà les dades subministrades per l'usuari de manera interna per donar a conèixer a l'usuari ofertes i promocions que es considerin d'interès per a ell. L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a d'altres empreses del grup al qual pertany CELLER ARCHÉ PAGÈS, així com a d'altres amb les que hi hagi acords de col·laboració amb la única finalitat d'una millor prestació del servei, respectant en tot cas la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal. CELLER ARCHÉ PAGÈS a través de la seva web utilizarà cookies quan l'usuari navegui per CELLERARCHEPAGES.COM. Les cookies s'associen únicament a un usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que reconegui als usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament per ells. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades a la web CELLERARCHEPAGES.COM, mitjançant comunicació escrita dirigida a CELLER ARCHÉ PAGÈS S.L., c/ Sant Climent 31, 17750 Capmany (Girona) o bé a través de l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@cellerarchepages.com